The gorgeous, gracious, fabulous Betty White

 

Betty White and Dan Deutsch
The gorgeous, gracious and fabulous Betty White

 


Dan with fabulous Betty White.